NPI – New Product Introduction

New Product Introduction er et element i Lean tankegangen. NPI skal sikre, at alle nye produkter, hvad end det drejer sig om prototyper, PPAP eller FAI, styres sikkert igennem forløbet. Målet er, med så få omkostninger som muligt, at komme hurtigt frem til første godkende emne. Samtidigt sikres det, at alle forudsætninger for serieproduktion er til stede.

MillPart bruger FAI ved indkøring af alle nye produkter. Vores mål er at levere nye emner med PPAP dokumentation på fem arbejdsdage.

top