Production Part Approval Process

Formålet med PPAP er på en formaliseret og systematisk måde at sikre, at komponentleverandøren, i dette tilfælde MillPart, har forstået kundens krav til design og andre specifikationer og kan producere produkterne derefter. Den såkaldte PPAP-pakke indeholder en række dokumenter, beskrevet nedenfor, som skal godkendes af både MillPart og kunden, før en produktion igangsættes

Potential Failure Mode and Effect Analysis of Processes (P-FMEA)
P-FMEA er et risikoledelsesværktøj, som hjælper virksomheden til systematisk at identificere, analysere og håndtere potentielle fejl og mangler i produktionsprocessen. Ved hjælp af værktøjet kan man eliminere eller reducere fejl i en prioriteret rækkefølge efter deres konsekvenser, hyppighed og tilgængelighed. FMEA er et af de mest anerkendte Risk Management-værktøjer i hele verden.

Control Plan Requirements
MillPart arbejder konstant med at optimere produkter og arbejdsprocesser. Control Plan beskriver et system, der giver os mulighed for at kontrollere produktionsprocessen og sikre produktkvaliteten.

Initial Sample Inspection Report (ISIR)
ISIR er en indledende opmålingsrapport, hvor man sikrer, at alle krav på konstruktionstegningen opfyldes, og at der således ikke er opstået nogen fejl ved etablering af produktionsprocesserne. Opmålingen skal foretages og være i overensstemmelse med samtlige af konstruktionstegningens specifikationer, før en produktion kan sættes i gang. Herved sikres et fejlfrit produkt.

Gage Repeatability and Reproducibility (Gage R&R)
I en produktion som MillParts er man meget afhængig af diverse måleværktøjer til at efterprøve, at komponenterne er nøjagtig, som de skal være. Målinger bliver imidlertid aldrig helt eksakte, og ved hjælp af Gage R&R kan man foretage en måleusikkerhedsanalyse.
Gage R&R er en statistisk metode til at kvantificere mængden af potentielle fejl i målesystemet. Med en Gage R&R analyse kan man sammenligne den variation, der optræder i målesystemet, med tolerancen for det pågældende mål og dermed vurdere, om målemetoden er anvendelig eller skal korrigeres.

Capability Study
Capability Study anvendes til at sikre, at produktionsprocessen lever op til specifikationskrav og forventninger, samt afgøre, i hvilken grad den vil kunne gøre det i fremtiden. En undersøgelse af kapabiliteten kan også være med til at identificere muligheder for forbedring af produktionsprocessen.

8D Problem Solving
8D er et redskab udviklet til at hjælpe med at løse komplekse problemer, som man ikke kender årsagen til. Problemløsning via 8D er en struktureret 8-trins proces, hvor et team sammensat til opgaven systematisk gennemgår alle involverede processer, til fejlen er fundet, løst, og der er truffet de påkrævede foranstaltninger, så problemet ikke genopstår

top